Loonsanctie voor een zieke werknemer voorkomen, hier moet u op letten

Als een van uw medewerkers langdurig ziek is, maar niet wil meewerken aan zijn re-integratie, kan het goed zijn om een loonsanctie op te leggen. Doet u dit niet? Dan loopt u het risico dat het UWV u hier na de eerste twee ziektejaren op afrekent en u een loonsanctie oplegt. U moet dan nog maximaal een jaar langer het salaris van de zieke werknemer doorbetalen. In deze blog leest u meer over de verschillende loonsancties.

Loondoorbetaling en re-integratie

Als werkgever bent u verplicht om een zieke medewerker gedurende de eerste twee ziektejaren (104 weken) het loon door te betalen. Daarnaast moeten zowel u als de medewerker zich inspannen voor de re-integratie. Werkt de medewerker niet voldoende mee? Bijvoorbeeld door niet bereikbaar te zijn, niet te verschijnen op het spreekuur van de bedrijfsarts of het herstel te belemmeren? Of door niet mee te werken aan het plan van aanpak? Dan wordt van u als werkgever verwacht dat u de medewerker ‘dwingt’ om wél mee te werken. Dat doet u met een loonsanctie. Afhankelijk van de situatie kunt u ervoor kiezen het loon op te schorten of het loon stop te zetten.

Loonopschorting

U kunt het loon van de medewerker opschorten (tijdelijk inhouden) als hij de bedrijfsregels rondom ziekte­verzuim en re-integratie niet nakomt, waardoor het niet mogelijk is om vast te stellen of hij arbeidsongeschikt is. Denk aan de situatie waarin de medewerker niet bereikbaar is voor de bedrijfsarts of niet op het spreekuur verschijnt. Voldoet de medewerker op een later moment weer wel aan de regels? Dan betaalt u hem het achtergehouden salaris alsnog uit.

Loonstop

U kunt het loon van de medewerker stopzetten als hij zich niet houdt aan de wettelijke regels rondom ziekte­verzuim en re-integratie. Bijvoorbeeld als hij weigert mee te werken aan het plan van aanpak, passende arbeid weigert of de genezing belemmert of vertraagt. Anders dan bij de loonopschorting vervalt bij de loonstop de aanspraak op loon.

Tips bij het opleggen van een loonsanctie

  • Zorg voor een duidelijk verzuimprotocol, zodat uw medewerkers weten wat er van hen (en uzelf) verwacht wordt als zij ziek worden.
  • Waarschuw de medewerker voordat u een loonsanctie oplegt. U bent dit verplicht. Het is raadzaam om uw medewerker zowel mondeling als schriftelijk te waarschuwen en daarbij aan te geven welke loonsanctie u gaat opleggen. Doe dit laatste zorgvuldig, uit rechtspraak blijkt dat de medewerker mag vertrouwen op deze mededeling.
  • Legt u een loonstop op? Dan moet u dit ook schriftelijk doen.
  • Leg alle stappen, afspraken en communicatie goed vast.
  • Laat u juridisch adviseren voordat u daadwerkelijk overgaat tot een loonsanctie.

Loonsanctie van het UWV

Tot slot nog een belangrijke tip: grijp op tijd in. Als uw medewerker ziek blijft en na twee jaar een WIA-uitkering aanvraagt, toetst het UWV of u als werkgever voldoende heeft gedaan aan de re-integratie van de medewerker. Vindt het UWV dat u te weinig heeft gedaan? Bijvoorbeeld omdat er aanleiding was om een loonsanctie op te leggen, maar u dit heeft nagelaten? Dan kan het UWV u een loonsanctie opleggen. U moet dan nog maximaal een jaar het salaris van de medewerker doorbetalen.

Vragen?

Heeft u hier vragen over? Of wilt u dat wij met u meedenken over een concrete casus? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Door Michael van Hooft

Image 01 Image 01