Slapend dienstverband – bent u klaar om compensatie aan te vragen?

Vanaf 1 april 2020 kunt u als werkgever bij het UWV compensatie aanvragen van de door u betaalde transitievergoeding aan een langdurig zieke werknemer. In deze blog bespreek ik aan de hand van vijf vragen waar u op moet letten.

Wanneer komt u in aanmerking voor een compensatie?

Wanneer de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer op of na 1 juli 2015 is geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid én u de werknemer een transitievergoeding heeft betaald, komt u in aanmerking voor een compensatie.

Hoe hoog is de compensatie?

De compensatie is (in beginsel) gelijk aan het bedrag dat u als transitievergoeding aan de langdurig zieke werknemer hebt betaald. Maar let op: de compensatie is nooit hoger dan het bedrag waarop de werknemer recht had op het moment dat u na 1 juli 2015 de arbeidsovereenkomst mocht beëindigen. Dit is doorgaans het moment na een periode van twee jaar ziekte. Dit moment kan jaren eerder zijn dan het moment waarop de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk is beëindigd. U was voorheen namelijk niet verplicht om de arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer te beëindigen, waardoor in de jaren na 1 juli 2015 veel slapende dienstverbanden zijn ontstaan.

De Hoge Raad heeft pas in november 2019 duidelijk gemaakt dat u als werkgever in beginsel verplicht kan worden om een arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer te beëindigen. De hoogte van de compensatie wordt dus bepaald naar het moment dat u de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig mocht beëindigen. Als gezegd, dit doorgaans het moment na de periode van twee jaar ziekte.

Geen slapend dienstverband en compensatie voor betaalde transitievergoeding

Heeft u het dienstverband direct na de periode van twee jaar ziekte rechtsgeldig beëindigd én de transitievergoeding betaald? Dan is de compensatie in principe gelijk aan de betaalde transitievergoeding. Dit geldt ook voor toekomstige gevallen.

Let op! Niet in alle gevallen krijgt u de volledige transitievergoeding gecompenseerd. Heeft u van het UWV een loonsanctie gekregen van bijvoorbeeld zes maanden? In dat geval mag u pas na twee jaar en zes maanden de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig beëindigen. Door de periode van de loonsanctie is een hogere transitievergoeding verschuldigd. De transitievergoeding wordt immers berekend aan de hand van de lengte van het arbeidsverleden. De hoogte van de compensatie wordt echter berekend naar het moment van twee jaar ziekte. De (oorzaak van de) loonsanctie heeft dus gevolgen voor de hoogte van de compensatie.

Slapend dienstverband en compensatie voor betaalde transitievergoeding

Heeft u het dienstverband na de periode van twee jaar ziekte nog een periode slapend gehouden, terwijl u de arbeidsovereenkomst wel rechtsgeldig mocht beëindigen, dan kan de compensatie lager zijn dan de vergoeding die u aan de werknemer hebt betaald.

Is het slapend dienstverband (arbeidsovereenkomst) via het UWV of de rechter beëindigd? In dat geval krijgt u niet de volledige transitievergoeding gecompenseerd. Door de periode van het slapend houden is bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een hogere transitievergoeding verschuldigd. Als gezegd, de transitievergoeding wordt berekend aan de hand van de lengte van het arbeidsverleden. De hoogte van de compensatie wordt berekend naar het moment van twee jaar ziekte. Dit betekent dat u niet wordt gecompenseerd voor het deel van de transitievergoeding dat is opgebouwd door de periode waarin u het dienstverband slapend hebt gehouden.

Is het slapend dienstverband via een vaststellingsovereenkomst beëindigd? Dan is in eerste plaats van belang dat de reden van beëindiging expliciet in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen. De arbeidsovereenkomst moet namelijk zijn beëindigd vanwege het feit dat de werknemer langdurig ziek is. In de tweede plaats moet u op grond van de vaststellingsovereenkomst een transitievergoeding aan de werknemer hebben betaald. Let op! Ook in dit geval geldt de beperking van de hoogte van de compensatie naar het moment dat u de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig mocht beëindigen. U krijgt dus niet altijd het gehele bedrag gecompenseerd dat u aan de werknemer hebt betaald.

Wanneer moet u uiterlijk een compensatie aanvragen?

Heeft u in het verleden een transitievergoeding betaald? Dan kunt u vanaf 1 april tot en met 30 september 2020 uw aanvraag bij het UWV indienen. Wordt de transitievergoeding na 1 april 2020 volledig aan de werknemer betaald? Dan moet u binnen 6 maanden na deze betaling de aanvraag doen.

Waar kunt u een compensatie aanvragen?

Vanaf 1 april kunt u het formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’ invullen via het werkgeversportaal UWV. Daarbij moet u inloggen met eHerkenning. U moet in ieder geval de volgende documenten uploaden:

  • arbeidsovereenkomst;
  • bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst in verband met langdurig ziekte of een opzegging naar aanleiding van toestemming UWV, of een beschikking van de rechter);
  • berekening van de hoogte van de transitievergoeding;
  • bewijs dat de transitievergoeding volledig is betaald aan de werknemer;
  • loonstrook uit de periode voordat de werknemer 1 jaar ziek was en – eventueel – een loonstrook uit de periode waarin de werknemer 2 jaar ziek was (de periode waarin u het dienstverband slapend hield).

Wanneer ontvangt u de compensatie op uw bankrekening?

Als u de arbeidsovereenkomst voor 1 april 2020 rechtsgeldig mocht beëindigen, dan moet het UWV binnen 26 weken beslissen op uw aanvraag. Mag u de arbeidsovereenkomst pas na 1 april 2020 rechtsgeldig beëindigen? Dan moet het UWV binnen 8 weken beslissen op uw aanvraag.

Heeft u recht op compensatie? Dan ontvangt u de compensatie in principe binnen 6 weken na de beslissing van het UWV op uw bankrekening.

Vragen over uw specifieke situatie met een langdurig zieke werknemer? Neem gerust contact met ons op. Wij denken in de beste oplossingen.

Door Bart Hopmans (specialist arbeidsrecht HJ Advocaten)

Image 01 Image 01