Failliet verklaard, en nu?

Hoewel er in maart 2021 een stijging werd geconstateerd van het aantal faillissementen ten opzichte van de voorgaande maanden, is de verwachte golf aan faillissementen als gevolg van de COVID-19 maatregelen tot nu toe uitgebleven. Helaas voor veel ondernemers is de verwachting nog steeds dat die golf er wél aankomt. Wat het betekent als een […]

Tussen wal en schip: bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement

In een serie blogs vertellen wij u meer over de rol en juridische positie van de bestuurder van een B.V. Zo behandelden wij in eerdere blogs de wettelijke verplichtingen van de bestuurder, onbehoorlijke taakvervulling en interne aansprakelijkheid en externe bestuurdersaansprakelijkheid als gevolg van een onrechtmatige daad. In deze blog komt de bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement aan […]

Wat betekent de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor verenigingen en stichtingen?

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking. Deze wet geeft meer duidelijkheid over de rol van bestuurders van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Ook wordt het mogelijk om bij deze rechtspersonen toezichthoudende organen in te stellen. Hiervoor is aansluiting gezocht bij de regelingen die gelden voor B.V.’s en […]

Uitstel van betaling in de coronacrisis

Doet u zaken met bedrijven in financiële moeilijkheden? Of kampt u zelf met betalingsmoeilijkheden? Dan is het goed om te weten dat ondernemers sinds 17 december 2020 een beroep kunnen doen op de Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020. Deze nieuwe wet stelt ondernemingen in staat om faillissementsaanvragen of andere verhaalsacties van schuldeisers gedurende een periode van zes […]

Dé sleutel tot succesvolle onderhandelingen: een goede voorbereiding

Onderhandelen doe je dagelijks, zowel bewust als onbewust. De meeste onderhandelingen verlopen soepel en leiden snel tot resultaat. Soms is het lastiger. Bijvoorbeeld als je als ondernemer onderhandelt over een nieuwe opdracht, een overname of een oplossing voor een geschil. Hoe bereik je dan een optimaal onderhandelingsresultaat? Vastlopen Ook bij onderhandelingen geldt; zonder wrijving geen […]

De WHOA in vogelvlucht, hoe werkt het eigenlijk?

Op 1 januari treedt de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in werking. De WHOA biedt bedrijven in financiële moeilijkheden een nieuw instrument om schulden te saneren. Een goede timing, nu veel bedrijven door de coronacrisis in de gevarenzone verkeren. Wat betekent de WHOA voor ondernemers in financiële moeilijkheden? Zijn de activiteiten van uw bedrijf levensvatbaar, […]

Coronacrisis en personeel: hoe zit het NOW ook alweer?

De overheid heeft verschillende steunmaatregelen in het leven geroepen om ondernemers te helpen tijdens de coronacrisis. Veruit de bekendste regeling is de NOW-regeling, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Na de NOW 1.0 en de NOW 2.0 is op 9 oktober jl. de tekst van de NOW 3.0 in de Staatscourant geplaatst. Het doel en de […]

Er komt een nieuwe franchisewet aan. Wat betekent dat voor u?

In Nederland zijn er op dit moment zo’n 870 franchiseformules, met meer dan 34.000 franchisevestigingen. Hoewel franchise dus niet weg te denken is in de huidige samenleving, ontbrak het tot nu toe aan een wettelijke regeling. Partijen waren in principe vrij om zelf te bepalen hoe zij hun samenwerking vorm wilden geven. De Wet Franchise […]