Whitepaper ‘Het kompas van de bestuurder’

Wat wordt er – juridisch gezien – nu eigenlijk van een bestuurder van een B.V. verwacht? Welke belangen moet u behartigen en welke bevoegdheden hebt u om dat te doen?

In deze whitepaper vertellen wij u meer over de rol en de juridische positie van een bestuurder van een B.V. Zo gaan we in op het takenpakket van de bestuurder, op de vraag wat wordt verstaan onder behoorlijke taakvervulling en brengen we verschillende aansprakelijkheidsrisico’s in kaart. Daarmee vormt dit naslagwerk de basis voor uw kennis over het bestuurderschap.

Beschouw het als een kompas waar u op kunt terugvallen als u aan het roer staat en/of wanneer de onderneming in zwaar weer terechtkomt en u dreigt de verkeerde koers te gaan varen.

Door het invullen van dit formulier geeft u ons toestemming om de ingevulde gegevens te verwerken. De gegevens worden gebruikt om u de whitepaper toe te sturen en eventueel om u persoonlijk te benaderen. Verder ontvangt u op basis van de gegevens die u hier invult van ons geen nieuwsbrieven, reclame of andere berichten. Uw gegevens worden maximaal een jaar bewaard en hierna verwijderd. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt en verlaten nooit de beveiligde omgeving van onze administratie vanaf het moment dat wij ze ontvangen totdat zij worden verwijderd.
Image 01 Image 01