Een praktische uitleg voor ondernemers en crediteuren

De WHOA in vogelvlucht, hoe werkt het eigenlijk?

Op 1 januari treedt de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in werking. De WHOA biedt bedrijven in financiële moeilijkheden een nieuw instrument om schulden te saneren. Een goede timing, nu veel bedrijven door de coronacrisis in de gevarenzone verkeren.

Wat betekent de WHOA voor ondernemers in financiële moeilijkheden?

Zijn de activiteiten van uw bedrijf levensvatbaar, maar gaat het gebukt onder een zware schuldenlast? En wilt u een faillissement voorkomen? Dan biedt de WHOA wellicht uitkomst.

Op grond van de WHOA kunt u uw crediteuren, of een deel daarvan, een akkoord aanbieden. Daarbij mag u de inhoud en inrichting van het akkoord, binnen de grenzen van de wet, zelf bepalen.

Zo kunt u crediteuren opdelen in verschillende klassen. Vervolgens kunt u per klasse een voorstel doen voor een gedeeltelijke betaling van de vorderingen, tegen kwijtschelding van het restant. U bent niet verplicht om iedere klasse een akkoord aan te bieden. Als u besluit een klasse buiten het akkoord te laten, behouden deze crediteuren het recht op volledige betaling van hun vordering.

Zodra één klasse heeft ingestemd met uw voorstel, kunt u de rechtbank vragen om het akkoord te bevestigen (homologeren). Hierdoor worden alle crediteuren die u een voorstel had gedaan aan het akkoord gebonden.

Tip: bij de klassenindeling heeft u behoorlijk veel vrijheid. Als u het voorstel goed voorbereidt en u zich hierbij in een vroeg stadium laat adviseren door een deskundige, kunt u mogelijk belangrijke strategische voordelen behalen. Dat kan helpen om uw doel te bereiken; dat zoveel mogelijk schuldeisers instemmen met uw voorstel.

Welke voorwaarden gelden voor een beroep op de WHOA?

Voor het slagen van een voorstel onder de WHOA moet u voldoen aan – in het kort – de volgende voorwaarden:

 1. Uw bedrijf verkeert in betalingsmoeilijkheden.
 2. De activiteiten van uw bedrijf zijn in de kern levensvatbaar.
 3. Het akkoord is voor crediteuren beter dan een faillissement.
 4. Het akkoord is realistisch, haalbaar en voldoet aan de wet.
 5. De waarde van het akkoord wordt evenredig en eerlijk verdeeld over crediteuren.
 6. Arbeidsvoorwaarden blijven ongewijzigd (de WHOA is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten).

Daarnaast weegt mee of het akkoord voordelen heeft ten opzichte van een faillissement, zoals bijvoorbeeld het behoud van werkgelegenheid.

Wat betekent de WHOA voor crediteuren?

Stel dat u als crediteur wordt gevraagd om in te stemmen met een voorstel, hoe gaat u daar dan mee om? Om een goede afweging te kunnen maken is het belangrijk om het voorstel kritisch te (laten) beoordelen en daarbij onder meer het volgende te checken:

 1. Voldoet het voorstel aan de wettelijke eisen (zie hiervoor)?
 2. Is alle informatie verstrekt?
 3. Is de procedure goed gevolgd?
 4. Is de nakoming van het akkoord voldoende gewaarborgd?
 5. Worden de belangen van crediteuren door het akkoord niet geschaad?
 6. Is sprake van bedrog of oneerlijke verdeling?

Daarnaast is er in de WHOA een regeling opgenomen voor MKB-ondernemingen met minder dan 50 werknemers. Zij moeten minimaal 20% van hun openstaande vorderingen betaald krijgen.

De uitkomst van deze beoordeling kan aanleiding zijn om uw medewerking aan het akkoord te weigeren. Uiteraard kunt u dan door homologatie alsnog aan het akkoord worden gebonden, maar dat is dan wel pas na een rechterlijke toets.

Conclusie

De WHOA biedt de mogelijkheid om bedrijven weer gezond te maken, faillissementen te voorkomen en werkgelegenheid te behouden. Zeker in de huidige coronatijd is dat een maatschappelijk belang.

Maar voor crediteuren is het belangrijk om een voorstel met een gezonde kritische blik te beoordelen. Daarmee voorkomt u dat u als crediteur wordt benadeeld.

Vragen?

Overweegt u een akkoord aan te bieden aan uw schuldeisers? Of hebt u als crediteur een voorstel ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op.

Wilt u meer lezen over mogelijkheden voor herstructurering, klik hier voor de blog hierover van Frédérique Vos.

Door André Jansen (specialist insolventierecht en ondernemingsrecht)

Image 01 Image 01