Faillissementsfraude: de bestuurder de mist in

In een eerdere blogserie namen wij u mee in de positie en taken van de bestuurder van een B.V. Ook besteedden wij daarbij aandacht aan civielrechtelijke persoonlijke aansprakelijkheid en het voorkomen ervan.

In een nieuwe serie gaan wij in op de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor het plegen van faillissementsfraude. Daarbij komt aan het eind van de reeks ook de rol van de curator die faillissementsfraude signaleert aan bod.

Faillissementsfraude, wat is dat nu eigenlijk?

Het is geen wettelijk begrip, maar de term fraude gebruiken we in het dagelijks spraakgebruik vaak als verzamelnaam als het gaat over bedrog, gepleegd door vervalsing van administratie. Van faillissementsfraude is dus sprake bij – het woord zegt het al – fraude voorafgaand aan – of tijdens een faillissement. We spreken dan ook wel van benadeling van de faillissementsboedel.

Het Wetboek van Strafrecht regelt welke handelingen een strafbaar feit (ook wel delict genoemd) opleveren. In het Wetboek van Strafrecht is een hoofdstuk opgenomen over benadeling van schuldeisers of rechthebbenden. Dit hoofdstuk behandelt de delicten die onder faillissementsfraude vallen. Er zijn echter meer strafbare feiten die verband houden met faillissementsfraude.

De boe(de)l geflest?

In de komende blogs behandelen wij verschillende faillissementsdelicten om u als bestuurder te informeren over wanneer uw handelswijze strafbaar is of zou kunnen zijn. Hierbij komen de volgende strafbare feiten aan bod:

  1. Benadeling van schuldeisers door bestuurders van failliete B.V.’s
  2. Valsheid in geschrift
  3. Verduistering
  4. Flessentrekkerij
  5. Witwassen

In elk blog leggen wij de betekenis van één van de bovenstaande delicten uit met behulp van voorbeelden uit de rechtspraak. Ook zetten wij uiteen aan welke vereisten handelingen moeten voldoen om strafbaar te zijn. Moet bijvoorbeeld sprake zijn van opzet of is wetenschap voldoende?

Nu al vragen?

Verkeert uw onderneming in zwaar weer en wilt u voorkomen dat u handelingen verricht die later wellicht strafbaar blijken te zijn? Neem dan contact met ons op. Ook als u wordt verdacht van faillissementsfraude staan wij u graag bij.

Door Michael van Hooft

Image 01 Image 01