Onderneming in zwaar weer? Een aantal reddingsmogelijkheden

Terwijl het coronavirus de samenleving in zijn greep houdt, wordt de economie hard geraakt door de coronamaatregelen van de overheid. Als ondernemer wordt u geconfronteerd met uitzonderlijke omstandigheden. Daarbij liggen financiële problemen op de loer. Denk aan liquiditeitstekorten, ontevreden leveranciers, een groeiend aantal schuldeisers en een dalende omzet. Om de regie te behouden en een faillissement te voorkomen is het goed om op tijd onderzoek te doen naar mogelijke reddingsacties. Een goed reddingsplan kan ervoor zorgen dat de onderneming weer gezond wordt en de continuïteit is gewaarborgd.

In een crisissituatie is het van belang om snel en doelgericht een reddingsplan op te stellen. Daarbij zijn er verschillende reddingsacties mogelijk, variërend van een betalingsregeling met een of meer individuele schuldeisers en een crediteurenakkoord tot een herstructurering waarbij de organisatie opnieuw wordt ingericht. In alle gevallen is voor een voorspoedig verloop noodzakelijk dat u goed communiceert met uw schuldeisers. Zij kunnen bij betalingsachterstanden immers uw faillissement aanvragen.

Individuele afspraken met schuldeisers en het crediteurenakkoord

In financieel onzekere tijden kunt u afspraken maken met uw schuldeisers. Dit kan op individuele basis, waarbij u met iedere crediteur afzonderlijk afspraken maakt. Denk daarbij aan uitstel van betaling, een betalingsregeling, gedeeltelijke kwijtschelding of omzetting van schuld in aandelen. U kunt ook collectief afspraken maken met alle crediteuren. In dat geval spreken we over een crediteurenakkoord.

In een crediteurenakkoord wordt afgesproken dat u de uitstaande vorderingen van de schuldeisers gedeeltelijk voldoet tegen kwijtschelding van het restant. Zeker bij een dreigend faillissement kan het voor schuldeisers financieel interessant zijn om mee te werken aan een crediteurenakkoord. Met een crediteurenakkoord hebben zij immers de zekerheid dat in ieder geval een deel van de uitstaande vordering wordt voldaan, iets wat in een faillissement onzeker is. Aan uw kant vergroot het kwijtschelden van het restant van de vorderingen de overlevingskansen van de onderneming.

Om een crediteurenakkoord te laten slagen moeten op dit moment nog alle schuldeisers meewerken. Weigert een van de schuldeisers? Dan komt er geen akkoord tot stand. Overigens zien wij in de praktijk dat crediteuren eerder met een voorstel instemmen als de voordelen ervan goed worden gecommuniceerd.

Om in de toekomst te voorkomen dat één of een klein aantal schuldeisers een crediteurenakkoord kan blokkeren, heeft de Tweede Kamer op 26 mei 2020 het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen. Dit voorstel ligt nu bij de Eerste kamer. Als het wordt aangenomen biedt de WHOA de mogelijkheid om de rechter te vragen een akkoord goed te keuren. Door deze goedkeuring (homologatie) worden alle crediteuren aan het akkoord gebonden, óók de crediteuren die er eerder niet mee hadden ingestemd.

Herstructurering

Een herstructurering biedt u de kans om de onderneming opnieuw in te richten. Denk hierbij aan het verkopen of afstoten van verliesgevende onderdelen, het aanpassen van de organisatie, of het inkrimpen van het werknemersbestand. Met een succesvolle herstructurering kunnen gezonde bedrijfsonderdelen in stand blijven en zelfs nog efficiënter worden ingericht, zodat de onderneming weer winstgevend wordt en blijft.

Als bestuurder bent u de kapitein van het schip en verantwoordelijk voor het welzijn van de gehele onderneming. Vanuit deze gedachte is het soms noodzakelijk om in stormachtige tijden pijnlijke beslissingen te nemen. Dat vinden bestuurders in de praktijk vaak lastig. Een herstructurering is voor de ondernemer met hart voor de zaak en zijn mensen vaak een emotioneel en pijnlijk proces, waarbij veel belanghebbenden zijn betrokken. Maar het is goed om voor ogen te houden dat een herstructurering de werkgelegenheid en de continuïteit van de gezonde bedrijfsonderdelen kan waarborgen.

Een herstructurering moet secuur en met oog voor alle betrokken belangen worden uitgevoerd. U moet daarbij rekening houden met de belangen van bijvoorbeeld de bank, de Belastingdienst, de verhuurder, de leveranciers, de werknemers, de ondernemingsraad en de aandeelhouders. Ook moet u alle juridische regels in acht nemen. Zonder de juiste juridische kennis is een misstap snel gemaakt. Dat kan ongewenste gevolgen hebben, zoals een aansprakelijkstelling.

Vragen?

Het team van HJ Advocaten helpt u graag met de afspraken die u met uw crediteuren maakt, individueel of via een crediteurenakkoord. Ook kunnen we u helpen met een herstructurering en zorgen dat u in dit ingewikkelde proces de juiste beslissingen neemt. Onze specialisten hechten er veel waarde aan om daarbij deskundig, adequaat, tactvol en discreet te werk te gaan.

Heeft u vragen over de mogelijkheden voor u als ondernemer? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze specialisten.

Image 01 Image 01