Uitstel van betaling in de coronacrisis

Doet u zaken met bedrijven in financiële moeilijkheden? Of kampt u zelf met betalingsmoeilijkheden? Dan is het goed om te weten dat ondernemers sinds 17 december 2020 een beroep kunnen doen op de Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020. Deze nieuwe wet stelt ondernemingen in staat om faillissementsaanvragen of andere verhaalsacties van schuldeisers gedurende een periode van zes maanden af te weren. In deze blog zet ik de mogelijkheden voor u op een rij.

Doel nieuwe wetgeving

Met deze nieuwe wet probeert de wetgever de economische schade van de coronacrisis te beperken. De wet heeft dan ook als doel om het aantal faillissementen waarvan de oorzaak in de coronacrisis ligt te minimaliseren en de continuïteit van anders gezonde ondernemingen te waarborgen.

Uitstellen beslissing op faillissementsaanvraag

Op het moment dat schuldeisers het faillissement van een onderneming in zwaar weer aanvragen, kan deze onderneming de rechter met een beroep op de Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020 vragen de behandeling van de faillissementsaanvraag met twee maanden uit te stellen. De rechter kan deze periode op verzoek nog tweemaal met twee maanden verlengen. In totaal kan er dus maximaal zes maanden uitstel worden gevraagd.

Opheffing gelegde beslagen en opschorting executie

Daarnaast kan de rechter worden verzocht om gelegde beslagen en overige executiemaatregelen tot nader order op te schorten. Het is voor een onderneming in zwaar weer namelijk lastig om de bedrijfsvoering voort te zetten als er beslagen en executiemaatregelen van kracht zijn. Tegenover deze opschorting staat wel dat de bewuste onderneming geen lopende overeenkomsten mag beëindigen en haar verplichtingen gedurende de uitstelperiode moet nakomen.

Uitzonderingen

Faillissementsaanvragen door de fiscus of andere verhaalsacties door overheidsinstanties kunnen niet door de nieuwe regelgeving worden uitgesteld.

Voorwaarden Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020

Voor een geslaagd beroep op de Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020 moet een onderneming aan de volgende vereisten voldoen:

  • De liquiditeitstekorten van de onderneming moeten een direct gevolg zijn van de coronacrisis. Dit is het geval als:
    • de onderneming vóór de coronacrisis voldoende middelen had om de uitstaande vorderingen van haar schuldeisers te kunnen voldoen, en
    • de onderneming sindsdien een omzetverlies van 20% heeft geleden ten opzichte van de gemiddelde omzet over drie maanden voorafgaand aan de eerste coronagolf. 
  • Als het verzoek ziet op uitstel van behandeling van een faillissementsaanvraag mogen de schuldeisers die tot het aanvragen van faillissement zijn overgegaan door het uitstel niet wezenlijk en onredelijk in hun belangen worden geschaad. 
  • De onderneming moet overtuigend kunnen laten zien dat zij na de gestelde termijn wél haar schulden zal kunnen voldoen. 

Gevolgen  toekenning van uitstelverzoek

Als de rechter gehoor geeft aan een verzoek tot uitstel is de onderneming vrijgesteld van betaling van de opeisbare vorderingen. Dit geldt alleen voor de uitstaande schulden aan de schuldeiser die het faillissement heeft aangevraagd, het beslag heeft gelegd of is overgegaan tot executie van haar vordering. Na de beslissing van de rechter bestaat er dus wel een risico dat andere schuldeisers overgaan tot zodanige maatregelen.

Hoger beroep?

Schuldeisers kunnen niet in hoger beroep gaan tegen de beslissing van de rechter op een verzoek tot aanhouding van een faillissementsaanvraag, het schorsen van executie of het opheffen van het beslag.

De Tijdelijk Betalingsuitstelwet 2020 zou aanvankelijk per 1 februari 2021 vervallen maar is bij koninklijk besluit verlengd tot 1 april 2021. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de wet nadien weer met twee maanden zal worden verlengd.

Vragen?

Als uw onderneming in financiële moeilijkheden verkeert en uw schuldeisers zijn overgegaan tot het leggen van beslag, executiemaatregelen hebben genomen of zelfs het faillissement hebben aangevraagd, kan de Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020 uitkomst bieden. Het team van HJ Advocaten helpt u graag  deze moeilijke periode te doorstaan. Onze deskundigen staan voor u klaar!  Ook als u als schuldeiser naar aanleiding van deze blog vragen heeft, kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met een van onze specialisten.

 

Image 01 Image 01