Uw factuur niet betaald, wat nu?

Zakendoen is simpel; leveren, factureren en betalen. Wat als dat laatste niet gebeurt? U hebt geleverd, maar de betaling volgt niet. Dan is het zaak om snel te handelen; hoe langer een factuur openstaat, hoe kleiner de kans dat die (geheel) wordt betaald. In deze blog hebben we in een stappenplan uiteengezet wat u kunt doen als de wederpartij de factuur onbetaald laat.

1. Neem contact op met uw wederpartij

Het is verstandig om eerst contact op te nemen met de wederpartij. Dan kunt u vragen of er vragen zijn over de factuur of dat zich wellicht iets heeft voorgedaan, waardoor de wederpartij niet wil of kan betalen. Misschien komen jullie er op deze manier al uit, bijvoorbeeld door een betalingsregeling te treffen. Verdere actie (incasso) is dan niet nodig. Ook blijft de relatie tussen u en de wederpartij hierdoor goed. De kans is dan groter dat u in de toekomst opnieuw zaken kunt doen.

2. Stuur een betalingsherinnering

Als de betalingstermijn is verlopen kunt u ervoor kiezen om, ook zonder voorafgaand contact, een betalingsherinnering sturen. U stelt de wederpartij dan in gebreke en verzoekt nogmaals om betaling van de factuur binnen een redelijke termijn. Zo’n redelijke termijn kan bijvoorbeeld 7 of 14 dagen zijn.

3. Stuur een sommatiebrief

Als er nog steeds niet betaald wordt, kunt u de wederpartij sommeren tot betaling. In de sommatiebrief verwijst u naar de levering, de onbetaalde factuur en de ingebrekestelling.

In de sommatiebrief geeft u de wederpartij nogmaals de mogelijkheid tot vrijwillige betaling van de factuur binnen een redelijke betalingstermijn van 14 dagen. Ook vermeldt u dat u zich het recht voorbehoudt tot het nemen van gepaste (rechts)maatregelen ter incasso van uw vordering als de factuur, na de gestelde termijn, alsnog onbetaald blijft. Tot slot vermeldt u in de sommatiebrief dat u, mocht het zover komen, incassokosten en wettelijke rente aan de wederpartij in rekening zal brengen.

Het is aan te raden de sommatiebrief zowel per aangetekende post (met ontvangstbevestiging) als per gewone post als per e-mail te sturen. Zo weet u zeker, en kunt u zo nodig bewijzen, dat de wederpartij uw sommatiebrief heeft ontvangen.

4. Incasso van uw vordering

Na meerdere keren geprobeerd te hebben uw onbetaalde factuur voldaan te krijgen, raakt uw geduld waarschijnlijk op. De wederpartij houdt zich niet aan haar verplichtingen, terwijl u dat wel heeft gedaan. Wat nu?

Gerechtelijke procedure

Als een partij niet vrijwillig wil betalen, kunt u een gerechtelijke procedure starten. In dat geval zal een advocaat de wederpartij namens u dagvaarden om voor de rechter te verschijnen. De meeste wanbetalers schrikken van zo’n dagvaarding en kiezen er alsnog voor om de onbetaalde factuur te betalen.

Als de wederpartij de onbetaalde factuur nog steeds niet betaalt, zal de wederpartij moeten verschijnen voor de rechter. Als de rechter u in het gelijk stelt, kunt u met het vonnis betaling van de factuur afdwingen. Bijvoorbeeld door executoriaal beslag te laten leggen op de goederen van de wederpartij. Die goederen worden dan te gelde gemaakt (executoriaal verkocht) en uit de opbrengst hiervan kan uw onbetaalde factuur worden betaald. Meestal oordeelt de rechter in het vonnis dan ook dat de wederpartij proceskosten, rente etc. aan u moet betalen.

Conservatoir beslag

In sommige gevallen is het verstandig om, voorafgaand aan de gerechtelijke procedure, conservatoir beslag te leggen op een bankrekening of iets van waarde, zoals bijvoorbeeld een bedrijfspand of auto. Door een conservatoir beslag kan de wederpartij niet meer beschikken over het saldo op haar bankrekening of het bedrijfspand/de auto niet verkopen. Met een conservatoir beslag zorgt u ervoor dat de wederpartij geen geld of waardevolle zaken kan wegsluizen tijdens de gerechtelijke procedure. Daardoor weet u zeker dat de wederpartij aan u kan betalen als u van de rechter gelijk krijgt.

Als u tijdens de gerechtelijke procedure conservatoir beslag heeft gelegd en de rechter stelt u later in de procedure in het gelijk, dan verandert het conservatoir beslag in een executoriaal beslag. De goederen van de wederpartij, waar het beslag op rust, kunnen dan executoriaal worden verkocht. Vervolgens kunt u de factuur laten betalen uit de verkoopopbrengst.

Nadat de factuur is betaald, wordt het conservatoir beslag opgeheven. Een conservatoir beslag is daardoor soms ook een effectief pressiemiddel om snel betaald te krijgen. Het gebeurt regelmatig dat een wederpartij zoveel last heeft van een conservatoir beslag dat hij de openstaande factuur betaalt. Op die manier voorkomt hij een gerechtelijke procedure, wordt het conservatoire beslag opgeheven én hoeft u niet langer op uw geld te wachten.

Faillissement aanvragen

Tot slot is het mogelijk om het faillissement van de wederpartij aan te vragen. Hiervoor moet er nog wel tenminste één andere schuldeiser zijn. Alleen al het dreigen met het indienen van een faillissementsaanvraag heeft vaak tot gevolg dat de wederpartij alsnog de onbetaalde factuur voldoet. Hoewel deze mogelijkheid vaak bijzonder effectief is, dient er terughoudend met het indienen van een faillissementsaanvraag te worden omgegaan. Door de faillissementsaanvraag loopt de wederpartij immers het risico om zijn gehele bedrijf kwijt te raken.

Lees ook:

Vragen over een onbetaalde factuur?

Heeft u een onbetaalde factuur en laat de wederpartij, na herhaaldelijk contact te hebben gezocht, niets meer van zich horen? Of heeft u andere vragen omtrent de incasso van uw onbetaalde factuur? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u graag!

Door Wendela Oudkerk Pool

Image 01 Image 01