Zakendoen met bedrijven in financiële moeilijkheden? 3 tips!

Door de versoepelingen van de coronamaatregelen is de situatie in ons land weer bijna terug naar normaal. Hoewel dit positieve gevolgen zal hebben voor de economie, verwachten experts eind dit jaar toch nog een golf aan faillissementen. Dit roept de vraag op hoe leveranciers zich kunnen wapenen tegen het faillissement van een klant. Hoe zorgen zij dat hun rekeningen worden betaald? In dit blog geef ik daarvoor een aantal tips.

#1 Goede voorbereiding en organisatie

Een goede voorbereiding is het halve werk. Het is daarom belangrijk om vooraf te controleren wie bij uw klant welke bevoegdheden heeft en of uw klant ook op langere termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Dat kan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel of via een bedrijf dat de kredietwaardigheid van uw klant kan vaststellen. 

Is uw klant betrouwbaar en goed voor zijn geld? Maak dan duidelijke afspraken en leg deze goed vast.

#2 Betalingsafspraken

Wat zijn nu goede afspraken? Het klinkt misschien als een open deur, maar met vooruitbetaling of betaling bij levering (boter bij de vis) voorkomt u dat u met onbetaalde facturen blijft zitten. Is dit in de praktijk niet realistisch, bijvoorbeeld omdat u niet in de positie bent om te vragen om vooruitbetaling of betaling bij levering? Denk dan aan een of meer van de volgende opties.

#3 Zekerheden

Eigendomsvoorbehoud

Volgens de wet wordt uw klant direct eigenaar van de producten die u levert, ongeacht of de klant de producten aan u heeft betaald of niet. Dit betekent dat u bij wanbetaling de producten niet zomaar kunt terugvragen, behalve als u het recht van reclame inroept (zie hierna). Een onwenselijke situatie, die u kunt voorkomen door vooraf af te spreken dat u levert onder eigendomsvoorbehoud.

Bij een eigendomsvoorbehoud blijft u eigenaar van de geleverde producten totdat uw klant alle facturen heeft betaald. Dit geeft u een sterke positie bij wanbetaling of een faillissement. Zolang u eigenaar bent van de producten mag u deze namelijk terughalen.  Hiervoor is wel vereist dat u het eigendomsvoorbehoud vooraf schriftelijk overeenkomt. Dat doet u door het  op te nemen in uw algemene voorwaarden of in contracten met uw klanten. 

Recht van reclame

Enigszins vergelijkbaar met het eigendomsvoorbehoud is het recht van reclame. Bij het recht van reclame mag u namelijk ook uw producten terugvragen als uw factuur niet is betaald. Oók als uw klant failliet is gegaan. Er zijn echter twee belangrijke verschillen met het eigendomsvoorbehoud:

  1. Het recht van reclame is een wettelijk recht dat u niet overeen hoeft te komen.
  2. Het recht van reclame kan maar een beperkte periode worden ingeroepen, namelijk:
    • binnen 6 weken nadat uw vordering opeisbaar is geworden, of
    • binnen 60 dagen nadat de producten bij de koper zijn opgeslagen.

Hierna kunt u de producten niet meer terugvragen.

Borgtocht / hoofdelijkheid

Een andere vorm van zekerheid is dat een andere partij, bijvoorbeeld een kapitaalkrachtige aandeelhouder/bestuurder, zich persoonlijk garant stelt voor de betaling van de levering. Dit kan in de vorm van een borgtocht of hoofdelijke aansprakelijkheid. Bij wanbetaling door de klant kunt u de borg of hoofdelijk medeschuldenaar aanspreken tot betaling van de openstaande factuur, ook als uw klant in staat van faillissement is verklaard.

Een borgtocht of hoofdelijke aansprakelijkheid kunt u het beste schriftelijk afspreken. Denk daarbij aan de regels die daarvoor gelden, in het bijzonder als de borg of hoofdelijk medeschuldenaar een particulier is.

Bankgarantie

U kunt uw klant ook vragen om een bankgarantie. Deze wordt afgegeven door de bank van uw klant. Als uw klant niet betaalt, staat de bank garant voor het bedrag dat uw klant had moeten betalen, tot het bedrag dat in de bankgarantie staat vermeld. Ook bij faillissement van uw klant kunt u aanspraak maken op de bankgarantie.

Pand-/ hypotheekrecht

Pand- en hypotheekrechten bieden u de mogelijkheid om u met voorrang boven andere schuldeisers te verhalen op eigendommen van uw klant. Een pandrecht kan bijvoorbeeld worden gevestigd op roerende zaken, debiteuren en aandelen. Een hypotheekrecht op onroerende zaken (woning, bedrijfspand, schip). Voor een hypotheekrecht en een pandrecht op aandelen is een notariële akte vereist. 

Als uw klant niet betaalt dan kunt u de verpande- / verhypothekeerde zaken openbaar verkopen en de verkoopopbrengst gebruiken voor de betaling van uw facturen en bijkomende kosten. Hebt u een pandrecht op debiteuren, dan kunt u de debiteuren vragen om op uw bankrekening te betalen in plaats van op de bankrekening van uw klant.

Ook bij faillissement van uw klant kunt u uw rechten als pand-/hypotheekhouder uitoefenen.

Conclusie

Met een goede voorbereiding, goede afspraken en passende zekerheden kunt u zich wapenen tegen het faillissement van een klant. Denkt u daarnaast ook aan een goed debiteurenbeheer?

Vragen?

Hebt u vragen over het vestigen van zekerheden of de uitwinning daarvan? Neem dan gerust contact met ons op, we helpen u graag.

Image 01 Image 01