Mediation

Hebt u een zakelijk conflict en wilt u liever geen juridische procedure starten? Of hebt u te maken met een arbeidsconflict dat u graag zonder rechter wilt oplossen?

De mediators van HJ helpen u om een oplossing te vinden en hechten veel waarde aan het ontzorgen van partijen. Zij denken  oplossingsgericht, zijn praktisch ingesteld en dringen snel door tot de kern van het geschil. Geen ingewikkelde en onnodig lange mediations. Wel snelle, creatieve en pragmatische begeleiding die u op weg helpt bij het oplossen van uw conflict.

Ervaren

De mediators van HJ hebben vanuit de advocatuur en adviespraktijk jarenlange ervaring met een oplossingsgerichte begeleiding bij conflicten. Denk hierbij aan arbeidsrechtelijke geschillen, aandeelhoudersgeschillen en geschillen over commerciële contracten.

Onze mediators hebben een achtergrond in de advocatuur. Daardoor zijn ze goed op de hoogte van de zakelijke en commerciële belangen die een rol kunnen spelen.

Daarnaast beschikt HJ Mediators over een netwerk van ervaren en gespecialiseerde mediators. Zij hebben bijvoorbeeld een achtergrond als accountant of notaris, beheersen meerdere talen en zijn ervaren ondernemers, bestuurders en commissarissen.

Wat is mediation?

Mediation is een proces waarbij partijen worden begeleid bij het vinden van een oplossing voor hun conflict.  Een onafhankelijke en onpartijdige mediator begeleidt dit proces. Daarbij staan de belangen van beide partijen centraal. De mediator brengt de communicatie weer op gang, zodat partijen snel tot een oplossing kunnen komen. Een oplossing die voor beide partijen werkt en waar zij zélf voor kiezen.

Wat zijn de voordelen van mediation?

  • Snel en aanzienlijk goedkoper dan een juridische procedure.
  • Hoge slagingskans: gemiddeld drie mediationgesprekken van 2 uur.
  • Partijen houden de uitkomst in eigen hand: alles kan, niets hoeft, creatieve oplossingen zijn mogelijk.
  • Partijen kiezen zelf voor een oplossing. Dit maakt de oplossing vrijwel altijd duurzaam.
  • Na het afronden van mediation is de relatie tussen partijen meestal verbeterd.

Onze specialismen

Mediation leent zich voor ieder soort conflict zolang beide partijen aan een oplossing willen werken en bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan. De mediators van HJ zijn gespecialiseerd in zakelijke conflicten en arbeidsconflicten.

Onze mediators zijn ondernemers, bekleden bestuursfuncties en commissariaten.

Met ervaringen in advocatuur, accountancy en notariaat hebben zij de juiste kennis in huis om u verder te helpen bij conflicten.

Mediation in arbeidsconflicten

Op de werkvloer kunnen allerlei soorten conflicten ontstaan. Bijvoorbeeld in de onderlinge verhoudingen tussen collega’s of bij een reorganisatie. Dat kan zowel voor werknemers als voor werkgevers vervelende situaties opleveren. Zoals bijvoorbeeld spanningen op de werkvloer, een hoger ziekteverzuim en soms zelfs een ontslagprocedure.

Dit soort conflicten kunnen vaak opgelost worden met enkele mediationgesprekken.

HJ Mediation helpt u een duurzame en optimale oplossing te vinden voor alle betrokkenen.

Mediation in zakelijke conflicten

In het bedrijfsleven spelen vaak belangenconflicten. Ondernemers, bestuurders of aandeelhouders kunnen botsende belangen hebben, waar hoogoplopende conflicten uit voortvloeien. Conflicten die partijen te veel tijd, aandacht en geld kosten.

Mediation kan dergelijke conflicten snel en kostenefficiënt oplossen. Partijen komen daarbij zelf tot een oplossing waarmee zij beiden verder kunnen. Mediation kan ook onderhandelingen versnellen. Zo kunnen partijen zich weer volledig richten op waar zij goed in zijn: zaken doen.

HJ Mediation begeleidt u bij het vinden van de oplossing.

Image 01 Image 01