Conflictmanagement: het geheim van succesvol ondernemen

Een succesvolle onderneming begint met ambitie. En uiteraard met een mooi product of dienst, een strategie, een ondernemingsplan met heldere doelstellingen en goed beleid. Maar het beleid van ondernemingen ziet vaak vooral op marketing, personeel, inkoop, debiteuren, etc. Over het beleid bij (dreigende) conflicten wordt nog onvoldoende nagedacht.

Voordelen conflictmanagement

In mijn vorige blog schreef ik over de grote bedrijfsmatige en economische voordelen van zakelijke mediation. Steeds meer – vooral internationale – bedrijven voeren conflictmanagement in als vast onderdeel van hun beleid. En dat is niet voor niets, want uit onderzoek blijkt dat een structureel conflictmanagementbeleid bijdraagt aan betere resultaten en waardevermeerdering.

U vraagt zich wellicht af of conflictmanagement alleen iets is voor grote internationale bedrijven. Het antwoord hierop is: nee. Iedere ondernemer, van klein tot groot, kan zijn voordeel doen met de invoering van een structureel conflictmanagementbeleid. Het helpt namelijk de regie over het conflict in eigen hand te houden en daarmee de risico’s, schade en kosten te beheersen.

Wat is conflictmanagement?

Samengevat komt conflictmanagement neer op een systematische benadering van conflicten. Dit begint bij het vroegtijdig herkennen van (dreigende) conflicten om deze vervolgens adequaat aan te pakken om escalatie, kosten en risico’s te voorkomen.

Methoden van conflicthantering

Voor een adequate aanpak van conflicten is het van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium een bewuste keuze te maken welke methode het meest geschikt is voor het oplossen van het (dreigende) geschil. Daarvoor is het goed te weten welke methoden er eigenlijk zijn en wat daarvan de voor- en nadelen zijn. Conflicten kunnen bijvoorbeeld worden aangepakt met de volgende methoden:

  • arbitrage
  • bindend advies
  • rechterlijke uitspraak
  • mediation
  • bemiddeling
  • onderhandelen
  • feitelijke (strategische) aanpak

Er is zelfs een voorbeeld bekend van een geschil dat is opgelost via een potje armworstelen. Om eindeloze procedures, kosten en procesrisico’s te voorkomen daagde een ondernemer uit Nieuw-Zeeland zijn wederpartij uit: de winnaar zou zijn gelijk krijgen. Helaas voor de uitdager was hij niet sterk genoeg en verloor hij het potje armworstelen. Daarmee moest hij toegeven aan zijn wederpartij, maar vanwege alle voordelen legde hij zich daar graag bij neer. Het was namelijk een mooie stunt die zowel intern als extern veel goede PR opleverde. En belangrijker nog: beide bedrijven bleven business partners.

Uiteraard lenen maar weinig conflicten zich voor een potje armworstelen, maar dit voorbeeld laat wel zien dat er – naast een gang naar de rechter – alternatieve en creatieve manieren zijn om (sneller en goedkoper) een conflict op te lossen.

Lees ook Zakelijke mediation in de praktijk: strubbelingen over een contract

Conclusie

Structureel conflictmanagementbeleid heeft bedrijfsmatige en economische voordelen. Ondernemingen met een structureel conflictmanagementbeleid zijn succesvoller en meer waard.

Bij conflictmanagement draait het erom in een vroeg stadium een (dreigend) conflict te herkennen en het vervolgens adequaat aan te pakken. Hiervoor zijn veel verschillende methoden. Elke methode heeft voor- en nadelen en voor ieder conflict is een passende methode.

Vragen?

Wilt u meer weten over conflictmanagement? Of hebt u te maken met een (dreigend) zakelijk geschil en bent u op zoek naar een adequate aanpak, ook als dat een gang naar de rechter betekent? Neem dan gerust contact met ons op.

Door André Jansen (advocaat & mediator)

Image 01 Image 01