COVID-19: een bestuurlijke uitdaging in ‘20

De uitbraak van COVID-19 (het Coronavirus) ontziet niemand en raakt iedereen. Het virus stelt u als bestuurder wellicht ook voor onverwachte – en onbekende uitdagingen, zowel privé als zakelijk. Zo kopte Het Financieel Dagblad op 31 maart jl. zelfs “Wat we nu meemaken heeft deze generatie bestuurders nog nooit ervaren”.  Weet dat u in deze crisis niet alleen staat. HJ Advocaten staat voor u klaar als u hulp nodig hebt bij vraagstukken over continuïteit, herstructurering en mogelijk zelfs faillissement.

Van uitdaging naar oplossingen

In mijn vorige blog schreef ik over uw taken en verantwoordelijkheden als bestuurder van een B.V., waaronder het voorkomen van doormodderen en het aangaan van overeenkomsten waarvan u wist of behoorde te begrijpen dat de onderneming daar niet aan zou kunnen voldoen. Deze vraagstukken gaan binnen uw onderneming mogelijk op korte termijn een rol spelen.

Met een te verwachten golf aan coronafaillissementen praat ik u in deze blog allereerst bij over de bestaande mogelijkheden om op korte termijn te herstructureren, zowel op het niveau van de organisatiestructuur als op ondernemingsniveau en op schuldniveau.

Daarnaast informeer ik u over een – vanwege COVID-19 – veel besproken voorgestelde wijziging van de faillissementswet: de invoering van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). Tot slot geef ik u een tip voor het geval een faillissement onafwendbaar is.

Wijzigingen in de organisatiestructuur

Als uw onderneming in zwaar weer is terechtgekomen, kunt u allereerst onderzoeken of een vennootschapsrechtelijke wijziging van uw organisatie zinvol is. Mogelijk kunnen B.V.’s met eenzelfde moedermaatschappij worden gefuseerd om fiscale voordelen te behalen en kosten te besparen. Denk hierbij aan kosten die samenhangen met de administratie- en deponeringsverplichtingen van B.V.’s.

Wanneer in één B.V. zowel winstgevende – als verlieslatende bedrijfsonderdelen zijn ondergebracht, kunt u overwegen de B.V. te splitsen, gevolgd door een eventuele verkoop van het verlieslatende bedrijfsonderdeel.

Reorganisatie

Op het niveau van de onderneming zelf kunt u, waar mogelijk, snijden in de kosten. Wellicht kunt u processen efficiënter inrichten, vestigingen samenvoegen, gezamenlijk – en daardoor goedkoper – inkopen en niet noodzakelijke activiteiten staken.

In het verlengde van de Coronacrisis is het ook van belang om na te denken over cashmanagement. Wellicht kunt u tijdelijk uitstel krijgen voor het betalen van de huur en/of rente door een beroep te doen op bedrijfseconomische rechtsvaardigingsgronden. Om mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid in een eventueel faillissement te voorkomen, is het daarbij wel zaak om bij het doen van (selectieve) betalingen en het aangaan van nieuwe verplichtingen extra zorgvuldig te zijn.

Het snijden in kosten gaat tot slot meer dan eens gepaard met het laten afvloeien van medewerkers. Onze kantoorgenoten Bart Hopmans en Malon Krans kunnen u hierbij adviseren. Hetzelfde geldt voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Buitengerechtelijk crediteurenakkoord

Een andere mogelijkheid is het saneren van schulden. Als uw onderneming rendabel is, maar te maken heeft met een te zware schuldenlast, kunt u met de schuldeisers in overleg treden over een zogenaamd onderhands crediteurenakkoord.

Samengevat worden hierbij aan schuldeisers twee scenario’s voorgehouden: het scenario waarbij de crediteur een gedeelte van de vordering voldaan krijgt in ruil voor vrijwillige kwijtschelding van het restant van de vordering, of het scenario van faillissement. HJ Advocaten heeft veel ervaring met het succesvol aanbieden en laten slagen van buitengerechtelijke crediteurenakkoorden.

WHOA – gerechtelijk dwangakkoord

Om te voorkomen dat rendabele ondernemingen te maken krijgen met surseance van betaling of faillissement, wordt al sinds 2013 door insolventiespecialisten aan de WHOA gewerkt. Dit wetsvoorstel moet een wijziging van de faillissementswet mogelijk maken waarmee het voor rechtbanken mogelijk wordt om een crediteurenakkoord goed te keuren én te homologeren. Homologeren betekent in dit geval dat het akkoord onder bepaalde omstandigheden ook verbindend wordt voor schuldeisers die het niet met het voorgestelde akkoord eens zijn.

De behandeling van het wetsvoorstel is recent uitgesteld vanwege de uitbraak van COVID-19. Volgens experts moet de Kamer nu juist zo snel mogelijk met het voorstel instemmen om zoveel mogelijk faillissementen te voorkomen. Wordt vervolgd en wij houden u op de hoogte!

Toch faillissement?

Als herstructurering niet tot redding van de onderneming heeft geleid rest u als bestuurder mogelijk niets anders dan het aanvragen van het faillissement. Hoe een eigen faillissementsaanvraag in zijn werk gaat leest u in de blog van onze kantoorgenoot Annouk Smink. Houd er in deze tijd rekening mee dat faillissementszittingen telefonisch kunnen plaatsvinden, ook op andere dagen dan de reguliere zittingsdagen.

Vragen?

Wilt u meer lezen over de WHOA? Klik dan hier voor de blog van André Jansen. 

Voor vragen en/of strategisch overleg kunt u bij ons terecht. Neem gerust contact op: wij helpen bij het voorkomen van problemen en denken mee in praktische oplossingen.

Door Frédérique Vos, advocaat en curator bij HJ Advocaten

Image 01 Image 01