Bent u bestuurder van een BV en wilt u dividend uitkeren? Pas dan tijdens de coronacrisis extra goed op.

Dividend in coronatijd: uitkeren is riskeren

Bent u bestuurder van een BV en wilt u dividend uitkeren? Pas dan tijdens de coronacrisis extra goed op. Als u gebruik maakt van de verlengde Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), mag u over het boekjaar 2020 geen dividend uitkeren. Als u geen gebruik maakt van deze regeling mag u wel dividend uitkeren, maar kan deze uitkering nu sneller leiden tot privé-aansprakelijkheid van de bestuurder. 

NOW

Maakt u gebruik van de verlengde NOW-regeling, ook wel de NOW 2.0 genoemd?
Dan mag u over het boekjaar 2020 geen dividend uitkeren. Had u al dividendbesluiten genomen voordat u de regeling aanvroeg? Dan hoeft u deze besluiten niet terug te draaien.
Als u gebruik maakt van de verlengde NOW-regeling mag u dit jaar overigens ook geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren én geen eigen aandelen inkopen. Dit geldt echter alleen voor bedrijven die op basis van de NOW-regeling €125.000 of meer ontvangen, of een voorschot van €100.000 of meer ontvangen.
Deze voorwaarden gelden tot de algemene vergadering van aandeelhouders over het boekjaar 2020.

Let op: genoemde voorwaarden waren in de eerste NOW-regeling ook al van toepassing op concerns.

Overtreedt u deze voorwaarden? Dan moet u het ontvangen bedrag aan tegemoetkoming terugbetalen.

Geen NOW?

Ondernemingen die geen gebruik maken van de NOW-regeling(en) hebben meer mogelijkheden. Daarbij leidt niet elke dividenduitkering in coronatijd automatisch tot een verhoogd risico op bestuurdersaansprakelijkheid. U kunt prima toestemming verlenen voor het uitkeren van dividend als u de gevolgen van de coronacrisis op uw onderneming zorgvuldig afweegt en daarna concludeert dat de uitkering niet ten koste zal gaan van (1) de continuïteit of (2) de betalingspositie van de BV. 

Uiteraard is het wel van belang de regels te volgen. 

Balanstest en uitkeringstoets

Wat zijn de regels? De wet geeft de volgende voorschriften:

  1. Balanstest: de algemene vergadering van aandeelhouders mag de uitkeringen vaststellen voor zover het eigen vermogen groter is dan de wettelijke en statutaire reserves.
  2. Een dergelijk besluit heeft geen gevolg zolang het bestuur er geen goedkeuring aan heeft gegeven.
  3. Uitkeringstoets: het bestuur mag deze goedkeuring slechts weigeren als zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de BV na de uitkering haar opeisbare schulden niet meer zal kunnen blijven betalen. Dit geldt voor zowel:
  • opeisbare schulden op het moment van uitkering; 
  • schulden die binnen een redelijke termijn daarna opeisbaar worden. Hierbij wordt een termijn van ten minste één jaar aangehouden. 

Wanneer is een dividenduitkering wel riskant?
Voor de geldigheid van een dividenduitkering is dus de goedkeuring van het bestuur nodig. Het bestuur is verplicht om deze goedkeuring te baseren op een uitkeringstoets. Als deze uitkeringstoets uitwijst dat de dividenduitkering (waarschijnlijk) zal leiden tot betalingsproblemen van de BV dan moet het bestuur medewerking aan de dividenduitkering weigeren. Verleent het bestuur in zo’n situatie toch zijn medewerking aan de dividenduitkering? Dan is elke bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan. 

Het is daarom erg belangrijk om de resultaten en overwegingen in het kader van de balanstest en uitkeringstoets gedetailleerd vast te leggen. U kunt uw accountant vragen om u daarbij te ondersteunen. 

Feit blijft echter wel dat de invloed van het coronavirus en de daarbij behorende maatregelen door niemand kunnen worden overzien. In deze tijd zal daarom achteraf mogelijk sneller worden geoordeeld dat u als bestuurder ernstig rekening had moeten houden met betalingsonmacht. 

Vragen?

De intrede van een recessie als gevolg van de coronacrisis lijkt zo goed als zeker. Als we de voorspellingen moeten geloven, belandt een op de vijf bedrijven in de gevarenzone. Met dat in het achterhoofd is het wellicht verstandig om zeer voorzichtig om te gaan met het uitkeren van dividend.
Twijfelt u over het uitkeren van dividend in deze onzekere tijd? Of bent u persoonlijk aansprakelijk gesteld na een dividenduitkering? Neem dan gerust contact met ons op. Door onze ruime ervaring op het gebied van dividenduitkeringen en bestuurdersaansprakelijkheid kunnen wij u hierbij van dienst zijn. 

Image 01 Image 01