De ingebrekestelling: een ‘must’ bij ontevredenheid

Een aannemer die half werk levert of een leverancier die niet komt opdagen. Het komt dagelijks voor en zorgt vaak voor ruzie of zelfs rechtszaken. Als een partij waarmee u een overeenkomst heeft gesloten zich niet aan zijn afspraken houdt, is het verstandig om zeker te zijn dat u juridisch sterk staat. Daar is in veel gevallen een ingebrekestelling voor nodig. In deze blog vertel ik u wat een ingebrekestelling inhoudt en waarom deze van belang kan zijn.

Wat is een ingebrekestelling?

De term ingebrekestelling komt uit het Burgerlijk Wetboek en wordt gebruikt in het kader van verzuim. Verzuim is de toestand waarin iemand kan komen te verkeren als hij zich niet aan zijn afspraken houdt. In veel gevallen raakt iemand echter niet automatisch in verzuim. Vaak is daar een ingebrekestelling voor nodig.

Een ingebrekestelling is in essentie een aanmaning met daarin een redelijke termijn om alsnog de gemaakte afspraken na te komen. Als degene die in gebreke wordt gesteld vervolgens niet binnen die redelijke termijn alsnog doet wat is afgesproken, raakt hij in verzuim. Welke termijn redelijk is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Zo kan een paar dagen redelijk zijn voor een leverancier om alsnog de bestelde producten te leveren. Een paar dagen is daarentegen meestal geen redelijke termijn als een aannemer een gebrekkige constructie geheel moet vervangen.

Verzuim opent de deuren voor verschillende juridische vervolgstappen die heel prettig kunnen zijn in zo’n situatie. Zo kunt u een partij die in verzuim is aansprakelijk stellen voor het niet nakomen van de afspraken en de schade die daarvan het gevolg is. Daarnaast kunt u de gehele overeenkomst beëindigen (ontbinden). Zonder verzuim kunt u dit (meestal) niet zomaar doen.

Wanneer is een ingebrekestelling relevant?

Of een ingebrekestelling vereist is, hangt in de praktijk af van de situatie. Kort gezegd gaat het vooral om de vraag of de gemaakte afspraken redelijkerwijs nog kunnen worden nagekomen. Dit is echter vaak moeilijk in te schatten, omdat de beoordeling van die vraag niet alleen feitelijk maar ook grotendeels juridisch van aard is.

Het beste kunt u daarom het zekere voor het onzekere nemen en een ingebrekestelling sturen op het moment dat iemand zich niet aan zijn afspraken houdt. Juridisch gezien verliest u daar niets mee, terwijl het een enorm verschil kan maken voor uw mogelijkheden daarna. In veel gevallen zal een ingebrekestelling op zichzelf al voldoende aanleiding geven voor de wanpresteerder om actie te ondernemen.

Een praktijkvoorbeeld

Een kort voorbeeld kan het belang van de ingebrekestelling demonstreren.

Stel dat u een aannemer inhuurt voor de verbouwing van uw huis. U heeft een hele tijd gespaard om een dakkapel te laten bouwen en nu is het eindelijk zo ver. Gedurende de bouw begint u echter te vermoeden dat de aannemer de kantjes er vanaf loopt. Als u besluit een kijkje te nemen, blijkt dat er inderdaad goedkoper materiaal wordt gebruikt dan afgesproken en dat een steunbalk nu al is beschadigd. Boos confronteert u de aannemer die alles ontkent en u besluit dat u niet wil dat hij de dakkapel afmaakt. Waar zou hij immers nog meer over liegen? In uw woede stuurt u hem de volgende dag een e-mail. U geeft aan dat hij niet meer hoeft te komen en dat u zonder hem te betalen iemand anders in heeft gehuurd.

Hoewel deze reactie begrijpelijk is, zou deze aanpak waarschijnlijk tot problemen leiden. De aannemer kan immers de beschadiging en het goedkopere materiaal nog repareren en vervangen. Hij moet daarom de kans krijgen om dat ook te doen. Als iemand anders het werk afmaakt zonder dat hij die kans heeft gekregen, kan hij u doorgaans aanspreken voor de betaling van zijn kosten en vaak zelfs de inkomsten die hij nu misloopt.

Als u de aannemer echter eerst een ingebrekestelling verstuurt, verandert de zaak. Een e-mailtje met daarin een omschrijving van de gebreken, een redelijke termijn om na te komen en de titel ‘ingebrekestelling’ is doorgaans voldoende. Mocht de aannemer dan alsnog niet tot vervanging en reparatie over gaan, dan staat ook juridisch vast dat hij de kantjes er vanaf loopt. Vervolgens kunt u de overeenkomst ontbinden en een nieuwe aannemer het werk laten afmaken.

Conclusie en voorbeeld ingebrekestelling

Doorgaans is het verstandig om een ingebrekestelling te sturen op het moment dat een partij zijn afspraken niet nakomt. Zo zorgt u dat u meer juridische opties heeft als er een geschil ontstaat.
Door gebruik te maken van het onderstaande formulier kunt u bij ons gratis een model ingebrekestelling opvragen. Deze kunt u toespitsen op uw situatie en opsturen naar de wederpartij, waardoor u zeker weet dat u aan alle formaliteiten voldoet.

Naast de ingebrekestelling zijn er echter nog meer zaken die juridisch relevant kunnen zijn in een dergelijke situatie, zoals het bewijs van de tekortkomingen of de juridische uitleg van de afspraken. Mocht u dus zeker willen zijn dat u niet in de problemen komt, kan het verstandig zijn om een advocaat in te schakelen die dergelijke zaken voor u uit kan zoeken.

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op, wij beantwoorden ze graag.

Door Wouter Bakker

Door het invullen van dit formulier geeft u ons toestemming om de ingevulde gegevens te verwerken. De gegevens worden gebruikt om u het opgevraagde model toe te sturen en eventueel om u persoonlijk te benaderen naar aanleiding van de in het formulier hierboven ingevulde gegevens. Verder ontvangt u van ons geen nieuwsbrieven, reclame of andere berichten op basis van deze gegevens die u hier invult. Uw gegevens worden maximaal 2 maanden bewaard en hierna verwijderd. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt en verlaten nooit de beveiligde omgeving van onze administratie vanaf het moment dat wij ze ontvangen totdat zij worden verwijderd.

Image 01 Image 01