Elke werknemer krijgt in 2022 gratis € 1.000,- opleidingsbudget!

Sinds een aantal jaar probeert de overheid werknemers te stimuleren om zich te ontwikkelen om zo goed inzetbaar te blijven op de veranderende arbeidsmarkt. Dat is niet alleen in het belang van die werknemers, bijvoorbeeld bij een ontslag, maar ook van u als werkgever. Kennisontwikkeling bij uw medewerkers zorgt namelijk voor kwalitatief betere dienstverlening én voor flexibiliteit, waardoor uw onderneming wendbaar en concurrerend kan blijven.

Scholingsplicht werkgever en bestaande tools

Om een leven lang ontwikkelen te faciliteren en ondernemers te stimuleren om hun medewerkers scholing te laten volgen, gebruikt de overheid verschillende tools. Zo heeft u als werkgever een wettelijke plicht om medewerkers functiegerichte scholing te laten volgen. Daarnaast heeft u verschillende mogelijkheden om uw medewerkers zonder grote financiële risico’s scholing aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om gemaakte scholingskosten voor een bredere inzetbaarheid van de medewerker te verrekenen met de transitievergoeding.

Ook is het mogelijk om met medewerkers een studiekostenbeding te sluiten, waardoor uw investering is gedekt op het moment dat de medewerker de studie niet afmaakt of vertrekt. Per 1 augustus 2022 wordt deze mogelijkheid weliswaar beperkt door nieuwe wetgeving, maar zeker niet uitgesloten! Als u benieuwd bent naar de mogelijkheden, kunt u daarvoor contact met ons opnemen.

Een nieuwe tool: het STAP-budget voor ontwikkeling

De meeste actuele tool van de overheid om mensen te stimuleren om zich te blijven ontwikkelen is het STAP-budget. Het STAP-budget (Stimulering Arbeidsmarkt Positie) is een opleidingsbudget van de overheid voor scholing en ontwikkeling, van maximaal € 1.000,- per persoon per jaar. Dit budget kan worden ingezet voor allerlei vormen van ontwikkeling, zoals opleidingen, cursussen en trainingen, inclusief bijbehorende leermiddelen en beschermingsmiddelen. Het budget kan óók worden gebruikt voor bijscholing en/of omscholing. Kijk, en dan wordt het ook interessant voor werkgevers!

Om die reden adviseren wij u om zich te verdiepen in de opleidingen, cursussen en/of trainingen die relevant zijn voor uw onderneming én mogen worden betaald van het STAP-budget. Vervolgens kunt u uw medewerkers actief wijzen op het STAP-budget en meer specifiek op de scholing die ook relevant is voor de onderneming of branche waarin u actief bent. En dit alles op kosten van de overheid: een klassieke win-win situatie.

De subsidie moet overigens worden aangevraagd door de medewerker zelf. Dit kan vanaf 1 maart 2022, via de website van het UWV. Maar let op: er zit een maximum aan het totale STAP-budget. In 2022 is er per aanvraagtijdvak van twee maanden steeds maximaal 36,1 miljoen euro beschikbaar. Is het maximum bereikt? Dan is subsidie voor dat tijdvak niet meer mogelijk. Zorg dus dat uw medewerkers er op tijd bij zijn!

Meer informatie?

Kijk voor meer algemene informatie over het STAP-budget op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u vragen over uw specifieke situatie en de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij denken in de beste oplossingen.

Image 01 Image 01