In een WHOA-traject moet veel worden onderhandeld. Kan de inzet van mediation de slagingskans vergroten?

Kan mediation tijdens een WHOA-traject de slagingskans vergroten?

Op 1 januari 2021 is de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in werking getreden. Deze wet biedt bedrijven in financiële moeilijkheden een nieuw instrument om schulden te saneren. In de WHOA en de parlementaire geschiedenis is geen aandacht besteed aan mediation, terwijl zich tijdens de onderhandelingen over een akkoord talrijke geschilpunten kunnen voordoen.

In een artikel voor het Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk van Sdu hebben Marie-Hélène Berghuijs en ik onderzocht of mediation en de inzet van mediationvaardigheden door een herstructureringsdeskundige of observator van meerwaarde kunnen zijn om geschillen in een WHOA-traject te voorkomen of te beslechten.

Onze conclusies leest u hier.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

Door André Jansen (advocaat & mediator)

Image 01 Image 01