Hoe zorgt u dat de neuzen dezelfde kant op (blijven) staan, ook als visies verschillen?

De snelste oplossing voor een aandeelhoudersgeschil!

Als aandeelhouder bent u eigenaar van een onderneming. Een mooi bedrijf dat goed rendeert. Dat is uiteraard uw doel en daarvoor hebt u een visie. De andere aandeelhouders hebben hetzelfde doel. Maar hoe zorgt u dat de neuzen dezelfde kant op (blijven) staan, ook als visies verschillen? Of als de stemmen in de aandeelhoudersvergadering staken?

Als (dreigende) aandeelhoudersgeschillen de onderneming schaden

Als aandeelhouder bent u de grondlegger van de onderneming. U gelooft in het ondernemingsplan, investeerde geld en nam financiële risico’s om de onderneming te starten. En uit te bouwen. U en uw mede-aandeelhouders legden daarvoor een goede basis in de aandeelhoudersovereenkomst.

Als aandeelhouder heeft u ook (indirect) een bepalende stem in de onderneming. Zo kunnen aandeelhouders bestuurders benoemen, voorwaarden aan investeringen stellen, een overname door de onderneming toestaan en andere aandeelhoudersbesluiten nemen.

De meeste aandeelhoudersbesluiten worden stilletjes genomen. Maar soms staken de stemmen. Wordt er een minderheidsaandeelhouder weggestemd. Of ontstaat er een fundamenteel verschil van inzicht. Dit schaadt de bedrijfsvoering van de onderneming. Want hoe verder als aandeelhouders het niet eens worden over een nieuwe bestuurder? Als een overname niet doorgaat omdat één aandeelhouder dwarsligt? In de praktijk zien wij regelmatig dat de verhoudingen dan snel verslechteren en er niet meer met elkaar wordt gesproken. En er met advocaten wordt gedreigd.

Dreigende aandeelhoudersgeschillen zijn dus een gevaar voor een onderneming. Niet alleen voor de bedrijfsvoering, maar ook voor het voortbestaan van de onderneming. Het is dus belangrijk om een aandeelhoudersgeschil snel op te lossen. Maar hoe? Een advocaat kost veel geld en procederen duurt lang. Daarmee is de onderneming niet geholpen. En de aandeelhouders ook niet.

Hoe lost u het aandeelhoudersgeschil snel op? U begint een mediation. Met gemiddeld 3 gesprekken en 80 á 90% kans op resultaat is mediation de manier om een aandeelhoudersgeschil snel en efficiënt op te lossen.

Mediation versus procederen bij aandeelhoudersgeschillen

Misschien vraagt u zich af wat de toegevoegde waarde is van mediation? Een procedure bij de rechtbank kan toch ook?

Die toegevoegde waarde zit in het feit dat mediation snel en betaalbaar is, en partijen zelf bepalen wat de oplossing voor hun aandeelhoudersgeschil wordt. Creatieve oplossingen zijn daarbij mogelijk. Oplossingen die een rechter niet in een vonnis kan toewijzen. Daarnaast is een mediation vertrouwelijk, niet openbaar en brengt het geen risico’s met zich mee. Lukt het niet om een oplossing te vinden? Dan blijft een gerechtelijke procedure altijd mogelijk. Verliezen in een mediation kan dus niet, winnen wel!

Kortom, mediation is ideaal om tot een oplossing van een aandeelhoudersgeschil te komen. Een oplossing waar u zelf voor kiest. En dat is toch wat elke aandeelhouder het liefst wil?

Voordelen van mediation bij aandeelhoudersgeschillen

Graag zet ik nog even voor u op een rijtje wat de voordelen van mediation zijn:

  • U bepaalt zelf welke oplossing er komt.
  • De kosten zijn laag.
  • Het traject is heel snel afgerond, circa 3 weken is gebruikelijk.
  • U heeft een slagingskans van 80 à 90% om tot een oplossing te komen.
  • U kunt op elk gewenst moment stoppen.
  • Mediation is vertrouwelijk.

Vragen?

Heeft u vragen over de mogelijkheden van mediation? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. De mediators van HJ Advocaten & Mediators zijn gespecialiseerd in mediations tussen aandeelhouders en werken conform de regels van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Door Loes van Kooten (mediator, trainer bij de ADR-beroepsopleiding voor mediators en advocaat)

Image 01 Image 01