Een goede aandeelhoudersovereenkomst als onmisbare basis voor focus op de business

Een goede aandeelhoudersovereenkomst: hét geheim van succesvol samenwerken in een BV

Als ondernemer levert u een mooi product of dienst. Ook hebt u een ondernemingsplan met een visie, een strategie en heldere doelstellingen. U werkt samen met meerdere aandeelhouders. Hoe zorgt u ervoor dat u zich volledig kunt richten op de uitvoering van het ondernemingsplan, zodat u van de onderneming een (nog groter) succes kunt maken?

Een goede aandeelhoudersovereenkomst als onmisbare basis voor focus op de business

Ondernemers beginnen vaak met veel energie en vol vertrouwen aan een samenwerking in een BV. Daarbij verliezen ze wel eens uit het oog dat in een samenwerking conflicten kunnen ontstaan, bijvoorbeeld over financieel beleid, de verdeling van de winst en ieders inbreng.

Dit soort conflicten leiden af van waar het eigenlijk om gaat: de uitvoering van het ondernemingsplan. Bij een 50/50 verdeling van de aandelen kan dit zelfs een verlammend effect hebben op de onderneming.

Daarom is het belangrijk om bij de start van een samenwerking met meerdere aandeelhouders te zorgen voor een goede basis voor de samenwerking. In goede én in slechte tijden. Een goede basis voorkomt conflicten en helpt ze (snel en efficiënt) op te lossen als ze onverhoopt toch ontstaan. Dat geeft rust en ruimte voor focus op de business. Dat is goed voor de continuïteit van de onderneming
en – niet in de laatste plaats – voor het plezier in ondernemen!

Hoe u die basis legt? U legt een goede basis door bij de start van de samenwerking duidelijke afspraken te maken en deze afspraken goed vast te leggen in een heldere aandeelhoudersovereenkomst.

Wat staat er in een goede aandeelhoudersovereenkomst?

HJ Advocaten adviseert om in ieder geval goede en duidelijke afspraken te maken over:

  • de verdeling van taken en de bevoegdheden van het bestuur
  • het ontslag en de benoeming van bestuurders
  • de zeggenschap binnen de onderneming
  • de verdeling van de winst
  • de toe- of uittreding van een aandeelhouder
  • de verkoop of beëindiging van de onderneming
  • geheimhouding, concurrentie- en relatiebedingen
  • een geschillenregeling (bijvoorbeeld mediation)

Aandeelhoudersovereenkomst versus statuten

Wellicht vraagt u zich af wat de toegevoegde waarde is van een aandeelhoudersovereenkomst ten opzichte van de statuten in de oprichtingsakte van de notaris, want in de statuten worden toch ook juridische aspecten geregeld?

Voordeel van een aandeelhoudersovereenkomst is onder meer dat daarin maatwerk afspraken kunnen worden opgenomen die vaak niet in de statuten staan. Daarnaast is een aandeelhoudersovereenkomst, in tegenstelling tot statuten, niet openbaar en kunnen daarin vertrouwelijke onderwerpen worden geregeld. Voordeel is ook dat een aandeelhoudersovereenkomst in onderling overleg tussen de aandeelhouders kan worden aangepast. Voor een wijziging van de statuten is een notariële akte nodig.

Kortom, een aandeelhoudersovereenkomst is het middel bij uitstek om – in aanvulling op de statuten – onderlinge afspraken tussen aandeelhouders te regelen. Een maatwerk aandeelhoudersovereenkomst geeft de rust en ruimte om met de business bezig te zijn. En dat is toch wat u als ondernemer het liefste doet?

Vragen?

Vragen over de mogelijkheden om de samenwerking met uw medeaandeelhouder(s) ook zo goed mogelijk regelen in een heldere aandeelhoudersovereenkomst? Neem gerust contact met ons op. Wij denken in de beste oplossingen.

Door André Jansen (advocaat en curator)

Image 01 Image 01