Zakelijke mediation soft? Of juist smart?

Stel, u raakt verwikkeld in een geschil met uw compagnon, uw vaste leverancier of een trouwe klant. Hoe lost u dat dan op? Er zijn verschillende manieren denkbaar. De snelste manier is natuurlijk om het in onderling overleg op te lossen, onder het genot van een kop koffie. Maar soms zijn de verhoudingen daarvoor al te veel verstoord en het geschil te ver geëscaleerd.

Nog altijd wordt het merendeel van zulke gevallen aan de rechter voorgelegd. Ondernemers kiezen hier vaak voor omdat zij niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid van zakelijke mediation. Of omdat zij denken dat zakelijke mediation ‘soft’ is. Er zijn ook ondernemers die geen zwakte willen tonen, geen gezichtsverlies willen lijden of denken dat het sterk is om een juridische strijd aan te gaan. ‘De eerste klap is een daalder waard’, ‘hoe meer beslag hoe meer pannenkoeken’ en meer van dat soort afwegingen.

Gek genoeg lijken bij al deze ondernemers bedrijfsmatige afwegingen in mindere mate een rol te spelen. En dat is opmerkelijk, want de bedrijfsmatige en economische voordelen van zakelijke mediation zijn groot.

Succesfactoren zakelijke mediation

In Amerika is zakelijke mediation al langer ingeburgerd. Ook is er aan de andere kant van de oceaan al meer onderzoek gedaan naar de succes- en faalfactoren van deze vorm van mediation. Uit dit onderzoek blijkt dat bedrijven succesvoller zijn als ze conflicten bedrijfsmatig benaderen en als ze proberen om die conflicten in eerste instantie via mediation op te lossen. Het blijkt dat deze ‘dispute wise’ bedrijven betere relaties hebben met klanten en zakenrelaties en hoger scoren op tevredenheid van medewerkers. Hoe bereiken zij dat? Onder meer doordat:

  • De focus van het (senior) management is gericht op het behoud van goede relaties.
  • Het management een voorkeur heeft voor een alternatieve oplossing voor conflicten.
  • Bij een geschil niet per definitie voor een agressieve benadering wordt gekozen.
  • Er minder rigide wordt vastgehouden aan contractuele bepalingen.

Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat een bewuste omgang met conflicten niet alleen kostenbesparend is in concrete geschillen, maar dat het bedrijfsmatig benaderen van conflicten ook de economische resultaten en de waarde van een organisatie verbetert. Zo ligt de koers-winstverhouding van ‘dispute wise’ ondernemingen 68% hoger dan ondernemingen die wel sneller kiezen voor een gerechtelijke procedure. Ondernemingen die structureel zakelijke mediation toepassen zijn dus meer waard!*

Deze bedrijfsmatige en economische voordelen maken dat mediation ook in Nederland steeds vaker wordt ingezet als methode om zakelijke conflicten op te lossen. Ook zien we dat – vooral internationale – bedrijven in het kader van hun corporate governance steeds meer aandacht besteden aan conflictmanagement en mediation (waarover in een volgend blog meer).

Conclusie

Zakelijke mediation heeft bedrijfsmatige en economische voordelen. Het biedt in de meeste conflicten de snelste weg naar een oplossing. Blijkt na een eerste inventarisatie dat het conflict zich toch niet leent voor mediation? Of komen partijen er tijdens de mediation niet uit? Dan kunnen zij altijd nog de gang naar de rechter maken.

Is zakelijke mediation soft? Integendeel, een bedrijfsmatige benadering van conflicten en de inzet van zakelijke mediation getuigt van goed ondernemerschap. Smart!

Vragen?

Hebt u te maken met een (dreigend) zakelijk geschil? Of wilt u advies over hoe u een geschil kunt voorkomen? Neem dan gerust contact met ons op.

Door André Jansen (advocaat & mediator)

*bron: Handboek Mediation – Sdu

Image 01 Image 01