Bedrijfsovername: de geheimhoudingsovereenkomst

Deze serie blogs gaat over de belangrijkste juridische aspecten van een bedrijfsovername (van een B.V.). We nemen u stap voor stap mee door het overnameproces. In de eerste blog stonden we stil bij het verkoopklaar maken van de onderneming. In de tweede blog vertelden we meer over het overnameproces: hoe ziet dit proces eruit en welke overeenkomsten komen daarbij kijken? En deze derde blog gaat over een van die overeenkomsten: de geheimhoudingsovereenkomst.

De geheimhoudingsovereenkomst

Een geheimhoudingsovereenkomst of non-disclosure agreement (NDA) is een juridisch document waarin partijen bij een bedrijfsovername afspreken om alle vertrouwelijke informatie die ze tijdens het overnameproces van elkaar ontvangen geheim te houden.

In mijn vorige blog schreef ik al dat partijen deze overeenkomst vaak sluiten op het moment dat de fase van aftasten voorbij is en zij de eerste serieuze gesprekken over de overname willen gaan voeren.

Waarom een geheimhoudingsovereenkomst?

Tijdens het overnametraject krijgt de potentiële koper inzicht in vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige informatie van de verkopende partij. Denk daarbij aan financiële gegevens, klantlijsten, intellectueel eigendom en businessplannen. Om te voorkomen dat de potentiële koper deze informatie met derden deelt of (als het een concurrent is) voor zichzelf gebruikt, tekenen partijen een geheimhoudingsovereenkomst.

Vaak spreken partijen in de geheimhoudingsovereenkomst ook af dat zij niet met de buitenwereld delen dát er overnamegesprekken plaatsvinden, of hoe de gesprekken vorderen. Dit kan namelijk concurrentiegevoelige informatie zijn.

Inhoud en aandachtspunten NDA

In een geheimhoudingsovereenkomst is het belangrijk dat in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Het doel van de overeenkomst.
  • Een duidelijke omschrijving van de informatie die onder de geheimhouding valt. Het gaat dan uiteraard om alle financiële en bedrijfsgevoelige informatie. Maar vallen mededelingen over (de voortgang van) de onderhandelingen hier bijvoorbeeld ook onder?
  • Een bepaling waarin is staat wie de eigenaar is van welke informatie.
  • Een omschrijving van de kring van personen die aan de geheimhouding zijn gebonden. Partijen zullen doorgaans met anderen over de overname willen overleggen. Denk aan managers, werknemers, financiers, adviseurs en/of partners. In dat geval moet in de overeenkomst komen te staan dat ook deze derden aan de overeenkomst worden gebonden. Overigens is het goed om ervoor te zorgen dat de kring van personen die toegang krijgt tot de vertrouwelijke informatie zo klein mogelijk is. Hoe minder mensen kennis mogen nemen van de informatie, hoe kleiner de kans dat de informatie toch op straat komt te liggen.
  • De looptijd van de overeenkomst. Meestal eindigt de overeenkomst een aantal jaar na de overname. Spreken partijen af dat de overeenkomst ook eindigt als een van de partijen afziet van de transactie? Dan moeten in de geheimhoudingsovereenkomst ook afspraken worden gemaakt over wat er dan met de vertrouwelijke informatie gebeurt (vernietigen/teruggeven).
  • Een boetebeding met een forse (gefixeerde) boete, voor het geval de afspraken worden geschonden. Dit geeft niet alleen de mogelijkheid om de schade te verhalen (dat is zonder zo’n boetebeding ingewikkeld), maar zorgt ook voor een extra stimulans voor partijen om zich aan de geheimhoudingsovereenkomst te houden.

Vragen?

Bij een bedrijfsovername is de geheimhoudingsovereenkomst een belangrijk en onmisbaar document. Door het ondertekenen van deze overeenkomst creëren beide partijen duidelijkheid, rust en een sfeer van vertrouwelijkheid. Het opstellen van een goede geheimhoudingsovereenkomst is vrijwel altijd maatwerk. Om te zorgen dat risico’s voldoende worden afgedekt en uw belangen goed worden beschermd, is belangrijk dat u deze overeenkomst door een specialist laat opstellen of controleren.

Heeft u hier vragen over of wilt u een geheimhoudingsovereenkomst door ons laten controleren of opstellen? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag!

Door Loes van Kooten

Lees ook:

Image 01 Image 01