Faillissementsfraude: verduistering

In onze serie blogs over faillissementsfraude schreven we de vorige keer over valsheid in geschrift. Deze keer een ander veelvoorkomend delict in faillissementsituaties, namelijk: verduistering.

Verduistering, wat zegt de wet?

We spreken van verduistering als u goederen die u rechtmatig in bezit hebt, niet aan de eigenaar teruggeeft. In plaats daarvan eigent u zich de goederen toe. Denk aan het niet teruggegeven van een huurauto. Dit lijkt sterk op diefstal. Echter, het verschil is dat de goederen bij diefstal worden weggenomen, terwijl bij verduistering de goederen al in uw bezit waren.

Verduistering is strafbaar gesteld in artikel 321 van het Wetboek van Strafrecht. Het kan u een gevangenisstraf van drie jaar of een geldboete van € 90.000,- opleveren. Wanneer u zich schuldig maakt aan verduistering tijdens dienstbetrekking of bij de uitoefening van uw beroep, kunt u zelfs vier jaar gevangenisstraf krijgen.

Er is ook sprake van verduistering als u bewust subsidies aanwendt voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verstrekt. Dit is iets dat zo nu en dan voorkomt in faillissementsituaties. De subsidies of zorggelden verdwijnen dan in de zak van de bestuurder waardoor de rechtspersoon (meestal een stichting) failliet gaat. In dat verband verscheen onlangs nog een artikel op de website van RTV Oost. Een curator van een failliete stichting die thuiszorg aanbood, overweegt aangifte te doen tegen de voormalig bestuurders van de stichting wegens verduistering. Zij zouden onder meer een bedrag van ruim € 300.000,- aan zorggelden contant hebben opgenomen, zonder dat duidelijk was voor welk doel dit was, en waar dat geld nu is.

Hieronder geven wij u een ander recent en interessant praktijkvoorbeeld van verduistering in een faillissementsituatie.

Verduistering in de faillissementspraktijk

Het betreft een zaak die begin dit jaar speelde bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. In die zaak had een curator van een failliete B.V. aangifte gedaan tegen de voormalig (feitelijk) bestuurder wegens onder meer verduistering.

De rechtbank stelde vast dat de verdachte meerdere gelden van de B.V. had aangewend voor privédoeleinden. Zo werd een bedrag van EUR 5.000 van de B.V. gebruikt om een privéschuld van de verdachte af te lossen. Ook had de verdachte meerdere overboekingen gedaan naar rekeningen van de verdachte en zijn Spaanse onderneming. In het dossier waren daarentegen geen aanknopingspunten te vinden waaruit bleek dat er voor de B.V. verplichtingen bestonden om deze gelden aan verdachte te betalen.

Het exacte bedrag van de toegeëigende gelden kon de rechtbank niet vaststellen. Tóch was de rechtbank van oordeel dat de verdachte zich had schuldig gemaakt aan verduistering. Hij werd veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van één jaar.

Zorg er dus altijd voor dat de administratie van uw vennootschap op orde is en uitgaven worden verantwoord. Dit kan bijvoorbeeld met onderliggende documenten zoals facturen!

Advies nodig?

Vermoedt de curator dat u goederen heeft verduisterd of heeft de curator daar aangifte van gedaan? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder, ook in het geval u zelf de dupe bent geworden van verduistering.

Door Michael van Hooft

Lees ook:

Image 01 Image 01